DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI


 
TT H và  tên Năm sinh Môn dạy Chức vụ Thành tích đạt được
1 Vũ Thị Thơ ( ĐH sư phạm ) 1971 Văn GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2 Nguyễn Thanh Nga ( ĐH sư phạm ) 1974  Văn GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
3 Nguyễn Kim Oanh ( Đại học ) 1976 Văn – Sử GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
4 Dương Thị Tiếp ( Đại học ) 1976 Văn – Sử GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
5 Kiều Tú Bình ( Đại học ) 1972 Tiếng Anh   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
6 Nguyễn Tuyết Mai ( Đại học) 1975 Tiếng Anh GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
 
7
Hoàng Công Chí ( Đại học ) 1975 Tiếng Anh GV. Tổng phụ trách giỏi cấp Thành phố
8 Phan Thu Hiền ( Đại học ) 1975 Tiếng Anh GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
 
9 Hoàng Kim Thu 1987 Văn GV  
10 Lê Thị Thủy ( Đại học ) 1980 Văn – Công dân GV  
11 Vũ Thu Hường ( Đại học ) 1982 Sử - Công dân GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
12 Lê Thanh Hương ( Đại học ) 1979 Văn – Sử GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 
  Lê Thị Vinh ( Đại học ) 1978 Văn – Sử GV Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở