03:25 ICT Thứ bảy, 29/01/2022

Danh mục chính

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện » Tin nhà trường

Quá trình xây dựng trường THCS Vĩnh Ngọc đạt chuẩn quốc gia, Phần III

Thứ tư - 14/08/2013 11:25
Quá trình xây dựng trường THCS Vĩnh Ngọc đạt chuẩn quốc gia, Phần III

Quá trình xây dựng trường THCS Vĩnh Ngọc đạt chuẩn quốc gia, Phần III

Phần III ĐỐI CHIẾU CÁC TIÊU CHUẨN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

I.TIÊU CHUẨN I: TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG.
1. Lớp học( Năm học 2012 – 2013).
Khối Số lớp Số
HS
HS
nữ
Đúng
độ
tuổi
Chuyển Bình
Quân số
HS/Lớp
Tỷ lệ HS
Lên lớp, TN
2012 - 2013
Ghi chú
HS đến HS đi
6 05 186 95 186 4 3 37,2 96,2 %  
7 05 187 91 187 4 11 37,4 98,4 %  
8 04 158 75 158 4 10 39,5     88,7 %  
9 05 174 87 174 2 05 34,8 98,3 %  
Tổng 19 705 348 705 14 29 37,2 95,6 %  
                                                                                             ( Năm học 2012 – 2013 chưa thi lại)
                                                              
2. Tổ chuyên môn: Có 3 tổ chuyên môn.
                                                                                       
TT Tổ SL
Giáo viên
Biên chế Hợp đồng Trình độ Thừa Thiếu Ghi chú
TS Nữ ĐH      
1 KHXH 15 12 13 2 14 2      
2 KHTN I 12 5 11 1 11 1      
3 KHTN II 13 10 12 1 8 6      
    Tổng cộng 40 27 36 4 31 9      
 
   Trong các năm học qua, các tổ chuyên môn đó giải quyết  được một số vấn đề cơ bản trong giáo dục có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
    + Năm học 2010 – 2011: Sử dụng tốt các phương tiên dạy học, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong dạy học.  Duy trì tốt chất lượng hai mặt giáo dục. Đội tuyển học sinh giỏi tiếp tục duy trì kết quả cao, có học sinh giỏi cấp thành phố.
   + Năm học 2011 – 2012: Tổ chức tốt các hoạt động dạy học. Chất lượng 2 mặt giáo dục được duy trì, đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện và cấp thành phố duy trì được kết quả so với các năm học trước. Có giáo viên đạt giải cao trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố( Môn Mĩ Thuật).
  + Năm học  2012 – 2013: Nhà trường tiếp tục duy trì tốt chất lượng 2 mặt giáo dục và duy trì được kết quả mũi nhọn học sinh giỏi. Chất lượng đại trà chuyển biến tốt hơn các năm học trước. Các hoạt động khác đi vào nề nếp ổn định…
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Tổ hành chính - quản trị.
TT Danh mục CB-GV Số lượng Trình độ Ghi chú
T. Số Nữ Biên chế Hợp đồng ĐH TĐ khác  
1 Ban giám hiệu 2   2   2      
2 Tổng phụ trách 1 1 1   1      
3 Nhân viên Kế toán 1 1 1       1  
Thủ quỹ                
Ytế 1 1 1       1  
Thí nghiệm 1 1 1     1    
Thư viện 1 1 1       1 Kiêm thủ quỹ
NV khác 1 1   1   1    
4 Bảo vệ 4   1 3     4  
Cộng 12 5 8 4 3 2 7  
  • Các đồng chí nhân viên đều có văn bằng phù hợp với trình độ chuyên môn phần việc được phụ trách, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
  • Sổ sách ghi chép đầy đủ theo đúng quy định của Bộ ban hành, hoàn thành tốt công việc được giao góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
4. Các hội đồng và cha mẹ học sinh:
 -  Ban đại diện cha mẹ học sinh được kiện toàn ngay từ đầu năm học, bao gồm:
     + Ban đại diện CMHS gồm 5 ông bà đại diện cho các cụm dân cư trong địa bàn xã.
     + Ban đại diện CMHS các lớp gồm các ông bà đại diện cho các chi hội các lớp.
  • Nhiệm vụ: Hoạt động có kế hoạch theo đúng các văn bản hướng dẫn, có sự thống nhất trong ban đại diện CMHS, góp phần tích cực giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
5. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể:
-     Chi bộ Đảng có 13  Đảng viên. Nhiều năm liền luôn đạt danh hiệu cho bộ Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của  của chi bộ trong nhà trường.Năm học 2012 – 2013 chi bộ được huyện ủy Đông Anh tặng giấy khen về việc thực hiện tốt cuộc vận động học  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả chi bộ đạt được:
  + Năm 2010: Đạt danh hiệu chi bộ vững mạnh xuất sắc.
  + Năm 2011: Đạt danh hiệu chi bộ vững mạnh xuất sắc.
  + Năm 2012: Đạt danh hiệu chi bộ vững mạnh xuất sắc
-    Công đoàn hoạt động có hiệu quả, động viên được đoàn viên công đoàn tham gia vào tất các các hoạt động thi đua của nhà trường. Công đoàn chỉ đạo ban TTND hoạt động có hiệu quả ,xây dựng được khối đoàn kết trong nhà trường.
  Nhiều năm liên tục công đoàn nhà trường được công đàm cấp trên công nhận đạt danh hiệu:
  + Năm học 2010 – 2011: Đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc.
  + Năm học 2011 – 2012 : Đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc.
  + Năm học 2012 – 2013:  Đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc.
  • Đoàn thanh niên: Hoạt động tích cực có hiệu quả, đó phát động các phong trào thi đua: Phong trào văn nghệ, đàn hát dân ca, TDTT đó đóng góp vào thành tích chung của nhà trường
  • Đội TNTP Hồ Chí Minh: Hoạt động thường xuyên, có kế hoạch, hiệu quả: Duy trì tốt chế độ trực tuần, chấm điểm của đội sao đỏ. Phong trào ca múa hát tập thể được duy trì tốt. 3 năm liên tục được hội đồng Đội huyện Đông Anh công nhận đạt danh hiệu: Liên đội mạnh cấp huyện.
               Tự đánh giá: Tiêu chuẩn 1 đạt được theo quy định của Bộ  
II. TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN.
  1. Đối với ban giám hiệu:
TT Họ và tên Giới
tính
Trình độ văn hoá Trình độ chuyên môn Trình độ
Lý luận
Chính trị
Ghi chú
1 Nguyễn Văn Gắng Nam 10/10 ĐHSP Sơ cấp  
2 Nguyễn Xuân Đảng Nam 12/12 ĐHSP Sơ cấp  
  • Các đồng chí trong ban giám hiệu được đào tạo đạt trình độ trên chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục, có kinh nghiệm quản lý trường học, có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, có khả năng tập hợp, đoàn kết trong tập thể được đồng nghiệp và cha mẹ học sinh  tin tưởng.
2. Giáo viên:
- Có đủ số lượng và tỷ lệ theo yêu cầu của Bộ.
- Có 40 giáo viên, 100% đạt trình độ chuẩn( Trong đó đạt trình độ trên chuẩn là  77,5 %).
- Số giáo viên đạt danh hiệu lao động giỏi,  chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp thành phố trong 3 năm đạt 57,7%.
Năm học Lao động giỏi
cấp trường
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở GVDG
 Thành phố
Chi chú
2010 - 2011 51 8 0  
2011 - 2012 47 12 1 ( Đ/c Lê Kháng  Chiến) đạt giải Nhì thi GVDG - TP
2012- 2013 48 10 0  
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên có SKKN đạt lọai A,B cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố:
Năm học Tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm Ghi chú
cấp trường cấp huyện cấp thành phố  
2010 - 2011 26(A: 11; B: 15) 11(A:6;B:5) 6( B:2; C:4)  
2011 - 2012 27(A: 9; B: 18) 9(A:5; B:4) 5(B:2; C; 3)  
2012 - 2013 35( A; 9; B: 26) 9( A: 5; B: 4) 5(chưa có kết quả)  
2. Đội ngũ nhân viên:
-  Nhân viên nhà trường gồm có  10 người. trong đó có 4 nhân viên bảo vệ; 06 nhân viên hành chính( số liệu có trong tiêu chuẩn 1). Cả  10 đồng chí đều có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Tự đánh gía: Tiêu chuẩn 2 đạt được theo quy định của Bộ.

III. TIÊU CHUẨN 3: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
  Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn luôn là mục tiêu được nhà trường đặt lên vị trí hàng đầu với các hoạt  của nhà trường đều nhắm tới đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Bên cạnh đó nhà trường quan tâm đến chất lượng học sinh mũi nhọn, học sinh đại  trà và giảm dần học sinh yếu kém.
  Để thực hiện việc nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục, ngay từ đầu năm học nhiệm vụ này được thể hện ngay trong việc xây dựng kế hoạch của từng cá nhân, tổ chuyên môn, của nhà trường.
   Việc phối hợp giữa nhà trường với Công đoàn và các tổ chức chính trị khác trong nhà trường như Đoàn thanh niên cộng sản HCM , ban đại diện hội CMHS, cũng như sự chỉ đạo của chính quyền địa phương diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả
 
 
 
 
 
*Kết quả giáo dục đức dục:
Năm
học
Tổng số
HS
Tốt Khá Trung bình yếu
SL % SL % SL % SL %
 2010-2011 728 626 86,0 82 11,2 20 2,8 0 0
20101-2012 725 644 88,8 69 9,5 12 1,7 0 0
2012 - 2013 705 645 91,5 53 7,5 07 1,0 0 0
 
*Kết quả giáo dục trí dục:                                                                    
Năm
học
Tổng số
HS
Giỏi Khá Trung
 bình
Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
10-11 728 215 29,5 293 40,3 206 28,3 11 1,5 3 0,41
11-12 725 255 35,2 255 35,2 195 26,9 17 2,3 03 0,41
12 - 13 705 260 36,9 237 33,6 177 25,1 30 4,3 1 0,1
                   ( Năm học 2012 – 2013 học sinh văn hóa yếu chưa thi lại)
 + Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các năm:
 - Năm học 2010 – 2011: Đạt 105 %.
 - Năm học 2011 – 2012: Đạt 100 %.
 - Năm học 2012 – 2013:  102,8 Đạt 102,8 %.
 + Kết quả xét tốt nghiệp THCS các năm:
  -Năm học 2010 – 2011: Đạt 98,4 %
  - Năm học 2011 – 2012: Đạt 99,5 %.
  - Năm học 2012 – 2013: Đạt 98,3 %.
*Thành tích nổi bật:
- Năm học: 2010- 2011:
  + Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9: Xếp thứ  3/25 trường trong toàn huyện ( Có 1 giải Nhất; 2 giải nhì; 2 giải Ba; 5 giải KK)
  + Học sinh giỏi Thành phố:  01 giải Nhất môn Sinh học và 01 giải Nhì môn Sinh học
  + Học sinh lớp 9 tốt nghiệp năm học 2011 – 2012 thi vào lớp 10 THPT có điểm môn Văn và môn Toán đạt từ điểm 5 trở lên xếp thứ  3/25 trường.
Năm học: 2011- 2012:
  + Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9: Xếp thứ 07/25 trường trong toàn huyện( Có 6 giải Nhì; 1 giải Ba; 3 giải KK).
  + Đội tuyển học sinh giỏi thi các môn Giải toán trên Internet, thi Oympic tiếng Anh, thi TDTT trong hội khoẻ Phù Đổng đạt tổng cộng 10 giải( trong đó có 1 huy chương Vàng môn bóng đá trong hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc; 1 giải Nhất thi tìm hiểu công tác Đội cấp thành phố; 3 giải Nhất thi Olympic tiếng Anh; 4 giải Ba; 1 giải KK).
  + Học sinh giỏi Thành phố:  02 giải Ba môn Văn và 01 môn GDCD
  + Học sinh tốt nghiệp lớp 9 thi vào lớp 10 THPT có điểm môn Văn và môn Toán đạt từ điểm 5 trở lên xếp thứ  03 /25 trường.
 Năm học: 2012- 2013
  + Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện: Xếp thứ 05/25 trường trong toàn huyện( Có 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 06 giải Ba; 01 giải KK).
  + Đội tuyển học sinh giỏi thi các môn giải toán trên Internet, thi Oympic tiếng Anh, thi TDTT trong hội khoẻ  học sinh đạt tổng cộng 14 giải( trong đó có 01 giải Nhất; 02 giải nhỡ; 06 giải Ba; 05 giải KK).
  + Học sinh giỏi Thành phố:  01 giải Ba môn Địa lý lớp 9 và 02 giải KK( 01 giải KK môn Sinh học lớp 9 và 01  môn giải Toán trên Internet lớp 8.
  + Học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2012 – 2013 thi vào THPT có điểm bài Văn và bài Toán đạt từ 5 điểm trở lên xếp thứ 3/25 trường trong toàn huyện.

                Tự đánh gía: Tiêu chuẩn 3 đạt được theo quy định của Bộ.
 
 
IV TIÊU CHUẨN 4: CƠ SỞ VẬT CIHẤT VÀ THIẾT BỊ.
1.Về khuôn viên:
- Trường có khuôn viên với tổng diện tích  13.155m2, bình quân  18,6m2/hs. Trường có hàng rào bao quanh, trên hàng rào có lắp bóng điện chiếu sáng baỏ vệ và tạo cảnh quan cho nhà trường; Có biển trường, có cổng , phòng bảo vệ, khu vườn hài hòa.
2. Về cơ cấu các khối công trình trong trường.
* Khối phòng học: Có 24 phòng học, diện tích 52m2/phòng, bình quân 1 lớp/phòng. Phòng học có đủ ánh sáng, quạt mát, bàn ghế, trang trí phù hợp, đảm bảo đủ điều kiện cho học sinh ngồi học.
* Khối phòng học chức năng:
+ Phòng chức năng: Cú 8 phòng chức năng. Trong đó các phòng Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ mỗi phòng đều có phòng nhỏ dựng chứa thiết bị riêng.
+ Các phòng chức năng khác là phòng Tin học  có 20 máy phục vụ cho  học môn Tin học;  Phòng nghe nói tiếng Anh có 1 máy tính và 40 tai nghe; Phòng Âm Nhạc có 21 cây đàn;  Phòng Mỹ Thuật  được trang bị các thiết bị  đảm bảo cho 40 học sinh học / tiết. Các phòng chức năng đều lắp 1 máy  chiếu phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên.
+ Thư viện: Thư viện có tổng diện tích 44m2 gồm kho sách, bàn đọc sách cho giáo viên và học sinh.
+ Phòng truyền thống: Diện tích 44m2, nơi lưu giữ các hiện vật của nhà trường phục vụ giáo dục truyền thống cho các lớp học sinh…
+ Phòng y tế: Có đủ diện tích, có nhân viên chuyên trách, có tủ thuốc với các loại thuốc để sơ cấp cứu học sinh thông thường, có giường nằm cho học sinh. Phòng được sắp xếp gọn gàng ,ngăn nắp, khoa học, vệ sinh sạch sẽ.
+ Khối hành chính quản trị:
    Được xây dựng tập trung đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tài vụ, Văn phòng, phòng hội đồng, phòng Đoàn đội, phòng Cụng đoàn, phòng nghỉ của giáo viên, phòng kho, tất cả đều được trang bị CSVC đủ điều kiện để làm việc.
+ Nhà thể chất: Diện tích 500m2, có đủ quạt, ánh sáng phục vụ cho việc học các tiết TDTT và thi đấu 1 số môn thể thao như Cầu lông, bóng bàn…. Có đường chạy và hố nhảy ngoài trời cho học sinh tập luyện.
+ Nhà ăn: Được trang bị các đồ dùng, bàn ghế đảm bảo cho 300 học sinh ăn tập thể.
+ Nhà xe: Có 2 nhà để xe( 01 nhà để xe cho học sinh; 01 nhà để xe cho giáo viên).
+ Nhà vệ sinh: Tất cả các khối nhà học, nhà chức năng, nhà hiệu bộ, nhà thể chất, nhà ăn đều có nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ, thuận tiện đi vệ sinh cho giáo viên và học sinh. Tổng số có 34 nhà vệ sinh cho giáo viên, học sinh.

 Tự đánh giá: Tiêu chuẩn 4 đạt được theo quy đinh của Bộ.

V. TIÊU CHUẨN 5: CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC.
  Nhà trường tích cực tham mưu với Đảng bộ và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Hội đồng giáo dục xã hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. Hàng năm hội khuyến học của xã tổ chức khen thưởng cho các đồng chí cán bộ, giáo viên, CNV đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, các đồng chí được tặng kỷ niệm chương với sự nghiệp giáo dục”, các đồng chí có SKKN cấp thành phố, có học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố đạt giải, các em học sinh thi đỗ vào các trường Đại học. Tổng kinh phí khen thưởng trong 3 năm của quỹ khyến học xã lên tới hơn 100 .000.000đ.
   Ban đại diện CMHS và chính quyền địa phương ngoài việc phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh cũng vận động phụ huynh học sinh đóng góp cơ sở vật chất tôn tạo khung cảnh sư phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp và hỗ trợ kinh phí khen thưởng các phong trào dạy tốt – học tốt của giáo viên và học sinh. Ngoài ra cũng hỗ trợ học sinh nghèo có quà Tết, thăm hỏi học sinh ốm đau, bệnh tật…,
  Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu giáo chức của xã thường xuyên phối hợp với nhà trường  quan tâm vận động học sinh bỏ học ra lớp và nói  chuyện truyền thống cho học sinh trong các ngày sinh hoạt truyền thống trong năm học như ngày thành lập QĐND Việt Nam(22/12). Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)
     Nhà trường vận động các tổ chức xã hội, các công ty đóng tại địa phương như tập đoàn công nghiệp SumiTomo của Nhật Bản đang xây dựng cầu Nhật Tân, các nhà hảo tâm tại địa phương cùng chung tay vỡ sự nghiệp giáo dục của nhà trường hàng trăm triệu đồng.
 
   Để góp phần chuẩn bị xây dựng trường đạt danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia”, ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá hơn 40.000.000đ.
  Mối quan hệ gắn kết và những việc làm thiết thực của Hội đồng giáo dục xã, của phụ huynh học sinh và các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm đó gúp phần thiết thực tạo cho nhà trường phát triển, cảnh quan sư phạm ngày càng sạch đẹp; Chất lượng giáo dục ngày càng ổn định và được nâng cao. 
          Tự đánh giá: Tiêu chuẩn 5 đạt được theo quy định của Bộ    

Tác giả bài viết: Thcs Vĩnh Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video

Đăng nhập

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Trường HCS Vĩnh Ngọc Xứng đáng là một ngôi trường chuẩn Quốc gia?

Rất xứng đáng

Xứng đáng

Tự hào là cựu sinh viên của trường

Thống kế truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 107

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 86


Hôm nayHôm nay : 4359

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 569433

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6474453