01:45 ICT Thứ bảy, 29/01/2022

Danh mục chính

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện » Tin nhà trường

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013

Thứ tư - 14/08/2013 17:35
PGD&ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS VĨNH NGỌC NĂM HỌC 2012- 2013
 
 
eeSTT Họ và tên Chuyên môn Chủ nhiệm Ghi chú Số tiết
1 Vũ Văn Tuấn Toán 9A-B(10); Cnghệ 9AB(2) 9B(4)   16
2 Nguyễn Đình Hải Toán 9D- E(10) 9D(4) Chủ tịch công đoàn(3) 17
3 Bùi Thị Minh Toán 9C(5)- 6A(4) 6A(4) Tổ trưởng chuyên môn(3) 16
4 Hoàng Xuân Thạch Toán  6C - E(8), CN 9CDE(3) 6C(4)   15
5 Hoàng Thị Trà My Toán 8A- B(8), CN 8AB(4) 8A(4) TPCM. 16
6 Lê Văn Bình Toán 8C- D(8), CN 8CD(4) 8C(4) Nhóm trưởng toán 8-9 16
7 Lê Duy Nhất Toán 7A-B-C(12) 7A(4) TBTT(2). nhóm trưởng toán 6-7 18
8 Đồng Đạo Sơn Toán 7D- E(8); Lý 7 DE(2), C.N 7 DE(2)     12
9 Trần Mai Hương Lý 9DE (4) ,8ABCD(4), 7ABC (3) 7C(4) Khối trưởng chủ nhiệm 6- 7 15
10 Phan Thị Hòa Lý 9ABC(6); 6ABCDE(5)   Nhóm trưởng Vật lý 11
11 Dương Văn Bình Toán 6B - D(8), CN 7ABC(3)     11
12 Lê ThanhHương Văn 9A(6)- 6B(4), CD 7AB(2) 9A(4) Khối trưởng chủ nhiệm 8-9 16
13 Dương Thị Tiếp Văn 9B - 9C(12) 9C(4)   16
14 Lê Thị Vinh Văn 9E(6) - 7A(4) CD 9AE(2) 9E(4) Bí thư chi đoàn (2) 18
15 Nguyễn Xuân Đảng Văn 9D(6)   Phó hiệu trưởng 6
16 Nguyễn Văn Tần Văn 7B - C(8)   P.T.Phụ trách(7) 15
17 Vũ Thị Thơ Văn 8A- B- 6A(12) 8B(4) Tổ trưởng chuyên môn(3) 19
18 Nguyễn Kim Oanh Văn 8C-D(8), CD: 8ABCD(4) 8D(4) Nhóm trưởng văn 8- 9 16
19 Hoàng Thị Thu Văn 6 D(4), CD 6ABCDE(5), 7CD(2) 6D(4)   15
20 Nguyễn Thanh Nga Văn 7D-E(8), CD 7E(1) 7E(4) Nhóm trưởng văn 6- 7 13
21 Lê Thị Thủy Văn 6 C-E(8),   CD 9BCD(3)   Nhóm trưởng Công dân 11
22 Nguyễn Tuyết Mai Anh 7CDE(9), 9AC(4) 7D(4) Nhóm trưởng môn T.anh 17
23 Kiều Tú Bình Anh 6A-B(6), 7A-B(6) 6B(4) Tổ phó chuyên môn 16
24 Hoàng Công Chí Anh 9B-D-E(6), 8C-D(6)   Thư ký hội đồng(2) 14
25 Phan Thu Hiền Anh 8A-B(6), 6C-D-E(9)     15
26 Vũ Thu Hường L.Sử 9ABCDE(5), 7AE(4),6ABC(3)   Nhóm trưởng sử 6-7-8-9 12
27 Lê Ngọc Mai Sử: 8ABCD(8),7BCD(6), 6 DE(2)     16
28 Trần Thị Thúy Sinh: 9AB(4),6DE(4) 6E(4) TTCM (3) 15
29 Nguyễn Thị Hùy Hóa: 8ABCD(8), Sinh 9CDE(6)   TPCM. Nhóm trưởng  môn Hóa 14
30 Nguyễn Minh Hồng Sinh 8ABCD(8),7AB(4); Hóa9ABCDE(10) 7B(4) Nhóm trưởng môn Sinh vật 26
31  Nguyễn Thị  Lam Sinh 6ABC(6), 7CDE(6)     12
32 Bùi Hồng Thanh Nhạc 9ABCDE(5)   Tổng PT(12) 17
33 Đào Thị Nhàn Nhạc 6ABCDE(5),7ABCDE(5), 8ABCD(4)   Nhóm trưởng Nhạc-Họa-Thể dục 14
34 Hoàng Ngọc Quảng Thể dục 6ABCDE(10)   PT. Thể thao(3) 13
35 Nguyễn Thị Tám Thể dục 8ABCD(8), 7AB(4)     12
36 Dương Văn Trung Thể dục 9CDE(6),7CDE(6)   PT.Thể thao(3) 15
37 Nguyễn Thị Tuân Thể dục 9AB(4), C.nghệ 6ABCDE(10)     14
38 Ngô Thu Hoa Địa 9ABCDE(10), 6ABCD(4)   Nhóm trưởng môn Địa lý 6-7-8-9 14
39 Nguyễn Thị Thảo Địa 8ABCD(4), 7ABCDE(10), 6E(1)     15
40 Lê Kháng Chiến Họa khối 6-7-8     14
 
                                                                                                                      Vĩnh Ngọc, ngày 11 tháng 8 năm 2012
                                                                                                                                          P' Hiệu trưởng
 
 
 
 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                      Nguyễn Xuân Đảng
 
 
 
 
PGD&ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS VĨNH NGỌC NĂM HỌC 2012- 2013
 
STT Họ và tên Số tiết buổi sáng Số tiêt buổi chiều Nguyện vọng
1 Nguyễn Minh Hồng 20 tiết 3 tiết nghỉ thứ 4- 6
2 Lê Thị Thủy 3 tiết 8 tiết dạy sáng thứ 3- chiều 5-6, bổ trợ 2-4
3 Dương Văn Trung 6 tiết 6 tiết dạy cả ngày thứ 3-5-7
4 Nguyễn Thanh Nga 0 tiết 10 tiết  
5 Kiều Tú Bình 0 tiết 9 tiết nghỉ thứ 7, ko có tiết 5 buổi chiều
6 Phan Thu Hiền 6 tiết 9 tiết nghỉ thứ 4-7, ko có tiết 4-5 buổi chiều
7 Hoàng Công Chí 12 tiết tiết  
8 Vũ Thu Hường 5 tiết 9 tiết dạy sáng 2- 3, cả ngày thứ 4, nghỉ thứ 5
9 Trần Mai Hương 8 tiết 3 tiết dạy thứ 2(T4-5), Thứ 5( T1-2), Thứ 7(T1-2-3-4), Chiều thứ 2- 7
10 Ngô Thu Hoa 10 tiết 4 tiết Nghỉ 4-6, sáng ko 4-5, chiều ko t1
11 Vũ Thị Thơ 13 tiết 0 tiết Nghỉ thứ 4- 7, dạy bổ trợ thứ 2-3
12 Nguyễn Đình Hải 11 tiết 0tiết Nghỉ thứ 7
13 Nguyễn Thị Tám 8 tiết 4 tiết dạy sáng từ tiết 2 tới tiết 4.
14 Nguyễn Thị Kim Oanh 13 tiết 0 tiết Nghỉ thứ 4-6
15 Lê Thị Vinh 9 tiết 4 tiết Nghỉ thứ 4, chiều ko tiết 1
16 Dương Thị Tiếp 13 tiết 0 tiết Nghỉ thứ 4-6
17 Lê Ngọc Mai 8 tiết 8 tiết Nghỉ 2-3-7
18 Nguyễn Thị Hùy 14 tiết 0 tiết Nghỉ thứ 4, ko có tiết 5 buổi sáng
19 Hoàng Thị Trà My 13 tiết 0 tiết Nghỉ thứ 4-5-7, bổ dạy trợ thứ 2-3
20 Bùi Thị Minh 5 tiết 5 tiết Nghỉ thứ 3-5 và sáng thứ 7
21 Nguyễn Thị Hồng Thanh 5 tiết 0 tiết nghỉ 4-5-6
22 Đào Thị Nhàn 4 tiết 10 tiết Nghỉ thứ 7
23 Vũ Văn Tuấn 13 tiết 0 tiết  
24 Nguyễn Tuyết Mai  4 tiết 10 tiết Nghỉ thứ 4-6
25 Đồng Đạo Sơn 0 tiết 13 tiết Nghỉ thứ 3
26 Nguyễn Thị Thảo 5 tiết 11 tiết Ko dạy t1 buổi sáng, 4-5 buổi chiều, dạy lệch buổi
27 Lê Duy Nhất 0 tiết 13 tiết Nghỉ thứ 3- 6(4-6)
28 Dương Văn Bình 0 tiết 14 tiết nghỉ thứ 3-7(4- 7)
29 Lê Thanh Hương 7 tiết 6 tiết Nghỉ thứ 4-6
30 Lê Kháng Chiến 8 tiết 10 tiết Nghỉ thứ 4-7
31 Trần Thị Thúy 4 tiết 5 tiết  
32 Phan Thị Hòa 6 tiết 5 tiết Nghỉ thứ 2-4-7
33 Hoàng Xuân Thạch 3 tiết 9 tiết Nghỉ thứ 4-6(3-6)
34 Lê Văn Bình 13 tiết 0 tiết nghỉ thứ 4-7 cả ngày,bổ trợ dạy thứ 3-6
35 Hoàng Thị kim  Thu 0 tiết 13 tiết Nghỉ thứ 3-6
36 Nguyễn Thị Lam 0 tiết 12 tiết  
37 Hoàng Ngọc Quảng 0 tiết 10 tiết Nghỉ thứ 4-6
38 Nguyễn Thị Tuân 4 tiết 10 tiết Nghỉ thứ 3-5
39 Nguyễn Văn Tần 0tiết 8tiết  
40 Nguyễn Xuân Đảng 6 tiết 0 tiết  
         
         
         
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video

Đăng nhập

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Trường HCS Vĩnh Ngọc Xứng đáng là một ngôi trường chuẩn Quốc gia?

Rất xứng đáng

Xứng đáng

Tự hào là cựu sinh viên của trường

Thống kế truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 103

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 82


Hôm nayHôm nay : 2208

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 567282

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6472302