02:00 ICT Thứ bảy, 29/01/2022

Danh mục chính

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 BUỔI SÁNG

Thứ sáu - 01/11/2013 20:17
TKB
 
 THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ 4.11.2013
Thứ Tiết 9A 9B 9C 9D 8A 8B 8C 8D 8E  
My Thơ L.Bình Oanh Nhất Vinh M.Hương Tuấn Nga  
 
2
 
 
1 CC:         My CC:         Thơ CC:     L Bình CC       Oanh CC:       Nhất CC:       Vinh CC: M.Hương CC:        Tuấn CC:         Nga  
2 L:        Hương T:            My T:         L Bình V:         Oanh T:          Nhất V:          Vinh H:        Thúy A:            Mai T:            Tuấn  
3 V:           Thơ Sh:         Hồng V:        Hương Đ:         Hoa T;         Nhất A:        K Bình V:         Oanh T:            Tuấn V:            Nga  
4 V:           Thơ A:          Hiền V:        Hương T:         L Bình L:         Hương T:           Nhất V:         Oanh T:            Tuấn V:            Nga  
5 x x x x x x x x x x
3 1 A:            Hiền V:            Thơ Đ:            Hoa L:            Hòa TD:        Tám A:        K Bình V           Oanh S:         Hường T:           Tuấn  
2 V:           Thơ Đ:            Hoa L:             Hòa TD:         Tuân MT:       Chiến CD:      Thủy V:          Oanh TD:         Tám Tin:        Thoa  
3 TD:        Tuân V:            Thơ A:           Chí V:           Oanh S:        Hường A:       K Bình TD:         Tám CD:        Thủy T:            Tuấn  
4 Đ:           Hoa TD:        Tuân V:        Hương V:           Oanh Tin:        Thoa S:        Hường MT:       Chiến SH:         Tuấn TD:          Tám  
5 x x x x x x x x x x
4 1 H:           Hùy T:             My TD:         Tuân S:         Hường T:           Nhất V:           Vinh CN:     D Bình A:             Mai H:           Thúy  
2 T:            My CD:       Vinh L;            Hòa TD:        Tuân H:          Thúy S:         Hường T:            Nhất Sh:           Hùy A:            Mai  
3 T:            My S:        Hường TD:         Tuân A;           Chí V:          Vinh T:            Nhất A;            Mai H:           Thúy Sh:          Hùy  
4 TD:        Tuân T:            My S:         Hường CD:        Thủy V:          Vinh H:           Thúy Sh:           Hùy Đ:           Thảo A:            Mai  
5 S:    Hường TD:       Tuân A:            Chí L:            Hòa N:          Nhàn SH:         Vinh A:            Mai CN:     D Bình CD;        Thủy  
5 1 Đ:          Hoa T:            My T:       L Bình Sh:        Hồng Sh:          Hùy L:         Hương S:         Hường V:           Nga A:           Mai  
2 Sh:        Hồng TC          My V:       Hương T:          LBình Đ:           Hoa N:          Nhàn A:           Mai V:            Nga Sh:          Hùy  
3 L:        Hương Đ:          Hoa Sh:       Hồng A:          Chí CD:        Thủy MT:       Chiến Sh:           Hùy A:            Mai S:         Hường  
                              SINH HOẠT    CHUYÊN MÔN      
6 1 SH:          My A:          Hiền N:        Thanh Sh:         Hồng V:          Vinh Tin:        Thoa T:            Nhất CN:    D Bình S:         Hường  
2 V:            Thơ Sh:        Hồng Đ:          Hoa V:          Oanh S:         Hường V:           Vinh T:           Nhất H:           Thúy V:            Nga  
3 V:            Thơ L:         Hương T :        L.Bình Đ;          Hoa A:        K Bình V:           Vinh H:          Thúy MT:       Chiến SH:          Nga  
4 CD:         Vinh V:           Thơ T:         L Bình TC:        Oanh SH:        Nhất Tin:        Thoa SH: M Hương S:         Hường MT:      Chiến  
5 A:            Hiền SH:         Thơ SH:      L Bình SH:        Oanh CN:         Sơn Đ:             Hoa S:        Hường L:         Hương CN:     D Bình  
7 1                    
2                    
3                    
4                    
 
TRƯỜNG THCS VĨNH NGỌC
 
  
TRƯỜNG THCS VĨNH NGỌC
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ 4.11.2013
Thứ Tiết 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D 6E
Minh K.Bình Thạch Thu Thúy Hải Tiếp T.Hương Mai Hồng
 
 
2
 
 
1 CC:     Minh CC:   K.Bình CC:    Thạch CC:       Thu CC:      Thúy CC:      Hải CC:       Tiếp CC:   Hương CC:       Mai CC:     Hồng
2 Sh:       Lam A:     K Bình    A:       Hiền CD:       Nga T:       Thạch T:         Hải Đ:         Hoa V:      Hương TD:    Quảng Sh:       Hồng
3 CD:     Thu T:        Minh T:       Thạch A:         Hiền Sh:      Thúy Sh:       Lam V:         Tiếp TD:    Quảng A:          Mai CN:      My
4 A:     K Bình T:       Minh  Sh:    Lam V:         Thu  SH:   Thúy A:        Mai T:          Hải Đ:       Hoa CD:       Tiếp TD:    Quảng
5 x x x x x x x x x x
3 1 V:       Đảng MT:    Chiến V:          Tần TD:     Trung Tin:      Thoa N:        Nhàn CD:       Tiếp V:      Hương A:         Mai A:        Chí
2 V:       Đảng A:     K Bình N:        Nhàn TD:     Trung A:        Hiền CD:     Tiếp A:          Chí V:      Hương SH:        Mai T:           Sơn
3 L:        Hòa Tin:    Thoa A:         Hiền CN:      Sơn V:         Tần A:        Mai SH:       Tiếp MT:    Chiến N:        Nhàn Đ:          Hoa
4 A:   K.Bình TD:     Trung A:         Hiền N:        Nhàn V:         Tần A:         Mai L:           Hòa A:          Chí V:        Thủy T:           Sơn
5 x x x x x x x x x x
4 1 TD:     Trung Sh:        Lam CN:    Thạch Đ:         Thảo S:        Mai L:           Hòa N:        Nhàn A:          Chí V:        Thủy MT:    Chiến
2 Đ:         Thảo TD:     Trung Tin:     Thoa S:          Mai CN:    Thạch T:           Hải A:         Chí Sh:        Lam V:        Thủy N:       Nhàn
3 MT:    Chiến L:         Hòa TD;     Trung T:     D Bình Đ:        Thảo Tin:      Thoa T:          Hải N:        Nhàn Sh:       Lam V:        Thủy
4 T:        Minh  N:       Nhàn S:      Mai T:     D Bình TD:     Trung MT:    Chiến Sh:        Lam L:           Hòa Tin:      Thoa A:          Chí
5 T:        Minh Đ:        Thảo MT: Chiến Sh:        Lam Tin:     Thoa x x x x x
5 1 N:        Nhàn Đ:         Thảo TD:     Trung Sh:       Lam L:         Hòa TD:    Quảng Tin:     Thoa S;          Mai MT:    Chiến CD:  Hương
2 Tin:     Thoa Sh:        Lam L:         Hòa MT:    Chiến TD:     Trung T          Hải TD:    Quảng A:          Chí L:      Hương V:       Thủy
3 TD:     Trung S:          Mai Đ:        Thảo L;        Hòa N:        Nhàn SH       Hải Sh:      Lam SH:   Hương TD:   Quảng Tin:     Thoa
                     
6 1 S:        Mai CN:       Sơn T:       Thạch V:        Thu Sh:     Thúy V:         Tiếp MT:    Chiến TD:    Quảng Đ:         Hoa L:      Hương
2 A:     K Bình V:          Thu T:       Thạch A:        Hiền S:        Mai V:         Tiếp TD:    Quảng T:      D Bình T:          Sơn CN:     My
3 T:         Minh V:         Thu SH:     Thạch T:      D Bình A:        Hiền TD:    Quảng V:         Tiếp Tin:     Thoa T:          Sơn SH:     Hồng
4 CN:     Minh A:     K Bình CD:     Thu CN:      Sơn A:        Hiền Đ:         Hoa V:         Tiếp T:      D Bình S:          Mai TD:    Quảng
5 SH:     Minh SH:   K Bình Tin:      Thoa SH:        Thu MT:      Chiến x x x x x
 
7
 
1                    
2                    
3                    
4                    
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video

Đăng nhập

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Trường HCS Vĩnh Ngọc Xứng đáng là một ngôi trường chuẩn Quốc gia?

Rất xứng đáng

Xứng đáng

Tự hào là cựu sinh viên của trường

Thống kế truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 87

Máy chủ tìm kiếm : 19

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 2515

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 567589

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6472609